onsdag 8 november 2017

Vecka 9Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          

Måndag          

Bg17C IDR1      Latin         Dans Intro                           08:00
                                               
Na16B IDR1    Aquakul/simhallsbadet    Simning         09:30
                                           
Bg16C PEDKOU  A317     Ej lektion/ Förbered rollspel   11:50
                               Tisdag
     
Bg17B IDR1   Gym        Dans Intro                                  10:00
   
                                
                                          
Onsdag

Bg15C ORGLED   Latin   Onur                         08:10

Bg17C  IDR1     Latin      Dans                          09:45                                 
                                     
BG17C Mentorstid  A218  Information från mentor och elever   13:35

INDvalB Idrott2  Latin     FYS                           14:50
                                     


Torsdag

Bg17B IDR1   Latin          Dans                           11:40
       


Fredag

INDvalB Idrott2   Latin      Statiskt vs Dynamisk träning     08:00   
                                           
Bg16C PEDKOU   A213    Yrkesmentor enligt schema      10:40
 
Bg15C ORGLED  A312     Yrkesmentor enligt schema       11:30

* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan