onsdag 22 augusti 2012

Vecka 34Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          


Måndag          

Bg17C IDR1              IP       Ej lektion! Med mentor hela dagen    08:00

Na16B IDR1              IP       Ej lektion! Med mentor under fm       09:30

Bg16C PEDKOU   A312     Ej lektion!                                           11:50


Tisdag
     
Bg17B IDR1        Gym       Introduktion av kurs                              10:00
                                            Behöver inte ha med er idrottskläder


Onsdag

Bg15C ORGLED  A213    Introduktion av kurs                               08:10


Bg17C  IDR1           Gym   Introduktion av kurs                               09:45                                 
                                            Behöver inte ha med er idrottskläder


BG17C Mentorstid   A218  Information från mentor och elever       13:35

INDvalB Idrott2        IP       Ej lektion! start v35                               14:50
Torsdag

Bg17B IDR1      IP             Aerobt test                                         11:40


Fredag

INDvalB Idrott2        IP       Ej lektion! start v35                         08:00

Bg16C PEDKOU   A213     Introduktion av kurs                        10:40

Bg15C ORGLED  A312      Forts Introduktion av kurs               11:30

* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan