onsdag 8 november 2017

Vecka 42



Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          


Måndag          

BET18A IDR1    Gym        Träning + gymschema                 09:25                                                     
                           

Tisdag
     
BET18A IDR1       Latin     Lekar                                           09:50

BG17C PEDKOU   A411   Kommunikation                           12:25

BG17C Mentorstid  A218   Information mentor & elever      14:00

                                                                       
Onsdag

BG16C LEDLED   Aulan A408     Prov ledarskap                 08:01

BG18B IDR1          Latin      Sifferboll                                   09:30      

TE18B IDR1          Gym       Träning                                      11:35

Idrott2 INDvalB     IP           Aerobt test 2km/3km                 14:50
    Ej möjlighet till att byta om innan. Byt om hemma. Behöver ni duscha efter idrotten så kan vi öppna upp skolans gym.
                                   

Torsdag

BG18B IDR1        Latin          Bollmetodik                           11:40
                                                               



Fredag

Idrott2 INDvalB     Zablocki   Redovisning Gendoping             08:00

BG16C LEDLED   A312   Yrkesmentor enligt schema             09:50

BG17C PEDKOU  A213    Yrkesmentor enligt schema            10:40


 






* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan