onsdag 8 november 2017

Vecka 34Grupp             Plats               Huvudmoment           Start          


Måndag          

BET18A IDR1      Ingen idrott Uppstartsdag                          09:25                                                                                 

Tisdag
     
BET18A IDR1     IP            Introduktion/ ej idrottskläder      09:50

BG17C PEDKOU   A204     Intro kursen                                12:25

BG17C Mentorstid  A218   Information mentor & elever      14:00

                                                                       
Onsdag

BG16C LEDLED    A213     Intro kursen                                 08:00 

BG18B IDR1         IP     Introduktion/ ej idrottskläder              09:30       

TE18B IDR1         Ej lektion pga teambuilding elevcoacher     11:35

Idrott2 INDvalB     Ej lektion start v35                                     14:50

                                   

Torsdag

BG18B IDR1         Gym  Förevisning & Träning                     11:40                Fredag

Idrott2 INDvalB     Ej lektion start v35                                   08:00

BG16C LEDLED   A312   Information kurs                          09:50

BG17C PEDKOU  A213   Information kurs                          10:40


 


* Gym = Pauliskolans Gym
* IP    = Malmö IP
* C003 = Teorisal vid gymmet

* Latin = Idrottshallen på Latinskolan